Wyszukuj ogłoszenia na tablicy i składaj oferty

Serwis z ogłoszeniami wykonań zastępczych robót budowlanych oraz opracowań technicznych (ocen i ekspertyz technicznych) pozwala szybko i wygodnie wyszukiwać prace zlecane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego na terenie całego kraju.

Logowanie Najczęstsze pytania

Ostatnio dodane ogłoszenia

Nowy Rozbiórka całości
Nowy Sporządzenie ekspertyzy technicznej
Rozbiórka części
Rozbiórka całości
Sporządzenie ekspertyzy technicznej
Sporządzenie ekspertyzy technicznej

Prosta procedura składania ofert

Wyszukaj ogłoszenie w serwisie

Przeglądaj ogłoszenia dostępne publicznie lub załóż konto w serwisie i korzystaj z dostępu do szczegółowych informacji o ogłoszeniach oraz powiadomień o aktualizacjach i nowych ogłoszeniach

Zaloguj się i złóż swoją ofertę

Wybierz interesujące Cię ogłoszenie i złóż on-line ofertę na wykonanie wskazanych prac budowlanych

Śledź statusy swoich ofert

Bądź na bieżąco z informacjami na temat procesu rozpatrywania Twoich ofert do poszczególnych ogłoszeń

Uzyskaj dostęp do niezbędnych dokumentów

Przeglądaj całą dostępną dokumentację natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu Twojej oferty

Dlaczego warto skorzystać z portalu?

Aktualne informacje

Na bieżąco aktualizowana lista ogłoszeń

Wygoda

Dostęp do informacji o dowolnej porze i z dowolnego urządzenia

Czas

Możliwość szybkiej odpowiedzi na wybrane ogłoszenie

Postępowanie administracyjne a wykonania zastępcze

Częstym problemem jest niewykonywanie przez inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów nałożonych na nich obowiązków. Mogą one dotyczyć np. rozbiórki, usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym, przywrócenia stanu poprzedniego i innych robót budowlanych. 
W takich przypadkach organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej mogą samodzielnie zlecić firmie budowlanej remont, przebudowę lub rozbiórkę obiektu w ramach tzw. wykonania zastępczego.
Serwis e-wykonaniazastępcze.gov.pl udostępnia bazę prowadzonych wykonań zastępczych z całego kraju.

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega postępowanie egzekucyjne w budownictwie?

W przypadku braku efektu środka egzekucyjnego w postaci grzywny w celu przymuszenia, to jest dalszego niewykonania obowiązku zgodnie z art. 127 i następne ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2019 r. poz. 1438 z późn. zm., dalej jako: u.p.e.a.) organ administracji architektoniczno – budowlanej lub organ nadzoru budowlanego powinien zastosować wykonanie zastępcze. Wykonanie zastępcze stosowane jest, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, którą można zlecić innej osobie do wykonania za zobowiązanego i na jego koszt.

Jakie środki egzekucyjne w postępowaniu administracyjnym przewiduje prawo?

Częstym problemem organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej jest niewykonywanie przez zobowiązanych (inwestorów, właścicieli lub zarządców obiektów) nałożonych przez nich obowiązków (wykonania rozbiórki całości lub części obiektu, wykonania robót albo przedłożenia ocen lub ekspertyz technicznych). W takich przypadkach organy mają do dyspozycji jedynie dwa środki egzekucyjne: grzywnę w celu przymuszenia oraz wykonanie zastępcze.

Jak złożyć ofertę na wykonanie prac budowlanych w ramach wykonania zastępczego za pośrednictwem serwisu eWykonania Zastępcze?

Złożenie oferty do ogłoszenia o wykonaniu zastępczym wymaga zalogowania się do serwisu eWykonania Zastępcze za pośrednictwem węzła krajowego. Utworzone przy pierwszym logowaniu konto Użytkownika wymaga samodzielnego dodania Podmiotu, w imieniu którego oferta ma być złożona. Dane firmy mogą zostać pobrane automatycznie lub wpisane ręcznie.
Po wyborze ogłoszenia, jako zalogowany użytkownik, należ wybrać opcję 'Złóż ofertę', uzupełnić wymagane informacje w formularzu i zatwierdzić poprzez naciśnięcie "Wyślij ofertę". Po wysłaniu pojawi się potwierdzenie tej czynności w postaci komunikatu.

Jakie jest zastosowanie eWZ w toku postępowania egzekucyjnego?

W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego, organ egzekucyjny ma do dyspozycji dwa środki egzekucyjne, tj. grzywnę w celu przymuszenia oraz wykonanie zastępcze, przy czym co do zasady grzywna może zostać nałożona tylko raz.

Jeśli więc pomimo nałożenia grzywny, zobowiązany nie wykona obowiązku w wyznaczonym terminie, organ egzekucyjny powinien zastosować wykonanie zastępcze.

Zastosowanie wykonania zastępczego następuje poprzez wydanie postanowienia.

Wykonanie zastępcze wiąże się z wyborem wykonawcy. W tym celu, organ egzekucyjny może zamieścić ogłoszenie w portalu eWZ, otrzymać oferty potencjalnych wykonawców, porównywać je, negocjować i wybrać najlepszą z nich.

Mając na uwadze, że już w postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego należy podać przybliżoną kwotę kosztów, a także, nie później niż w ciągu 30 dni wskazać wykonawcę, organ może skorzystać z eWZ jeszcze przed wydaniem postanowienia.

Warto pamiętać, że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje szereg rozwiązań umożliwiających organowi egzekucyjnemu uzyskanie od zobowiązanego zaliczek i zwrotu kosztów wykonania zastępczego.

Portal eWZ będzie rozwijany w celu usprawnienia ustaleń i obsługi umowy oraz rozliczeń z wykonawcą.