Ocena techniczna

Ogłoszenie: #52/2024 Liczba wyświetleń: 48

Ogłoszenie ważne do: 30 września 2024
Data publikacji ogłoszenia: 12 lipca 2024
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2024

Informacje o postępowaniu

Organ prowadzący:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie
Dane organu:
Województwo Mazowieckie
ul. Staszica 4
05-800 Pruszków
Znak sprawy:
KIiK.5141.163.2023

Przedmiot zlecenia

Opis:
Sporządzenie uzupełniającej oceny technicznej dotyczącej zgodności z przepisami wykonanych przewodów: kominowego dymowego i wentylacyjnego, wyprowadzonych z pomieszczenia kotłowni w budynku gospodarczym w zakresie spełnienia wszystkich warunków wynikających z Polskiej Normy PN-89/B-10425 (przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne) w stosunku do najbliższych przeszkód oraz w zakresie zgodności z wymogami określonymi § 136, § 140, § 145, § 150, § 220 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Województwo:
Mazowieckie
Powiat:
pruszkowski
Gmina:
Raszyn
Miejscowość:
Nowe Grocholice
Typ obiektu
Inny budynek niemieszkalny, gdzie indziej nie wymieniony
Rodzaj prac
Sporządzenie oceny technicznej

Informacje dodatkowe

Wymagane kwalifikacje i uprawnienia:
  • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
  • Uprawnienia sanitarne
  • Uprawnienia bez ograniczeń
Pełna treść ogłoszenia dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników